MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Naučno istraživački projekat u okviru :

NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
NATIONAL PROGRAM IN ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS

Evidencioni broj: NP ЕЕ 813-197 b
Naslov: Matematičko modeliranje i razvoj metoda i tehnike za dijagnostiku energetske efikasnosti postojećih i novih objekata

Mathematical Modelling and Development of new Methods and Techniques for Diagnostic of Energetic Efficiency of Buildings of Existing and New Objects

period trajanja: 01.07.2004.-30.06.2007.

PREZENTACIJA REZILTATA POSLE PRVE ISTRAŽIVAČKE GODINE / Presentation of Results after First Year of Investigation - 30.06.2004.

Dokumenta / Documents

Dodatna dokumenta / Additional documents

Contracts with Participants of the project from industry

Galerija / Gallery

Neki od naučnih i stručnih radova / Some Publications:


Odgovorno lice / In responsability of: dr Dubravka Mijuca, e-mail: dmijuca@matf.bg.ac.yu

Belgrade, 07-05-06