DesignBuilder - Projektovanje u zgradarstvu, Simulacija, Vizualizacija

29 Oct 09, DesignBuilder v.2.1.0.016 BETA released

DesignBuilder je prvi sveobuhvatni korisnički interejs za EnergyPlus.

Prof. dr Dubravka Mijuca
Fakultet za graditeljski menadzment
Univerzitet UNION u Beogradu

Zastupnik i distributer softvera za Srbiju,  Crnu Goru,  Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu,  susedne Rumunija, Bugarska, Mađarska i Grčka. kao i Rusiju  Možete joj poslati E-mail na: dmijuca@fgm.edu.rs

 

DesignBuilder Uvod

DesignBuilder je programski paket za integralni proračun energetskih bilansa u zgradarstvu.

DesignBuilder kombinuje brzo modeliranje zgrada i lakoću korišćenja sa najsavremenijim dinamičkim programima za energetsku  simulaciju u zgradarstvu.

Program je predviđen za upotrebu u svim fazama projektovanja i eksploatacije zgrade, a kombinuje najsavremeniji program za nestacionarni proračun prenosa toplote sa  3-D programom za modeliranje, koji je jednostavan za korišćenje i ima velike mogućnosti.

Inovativne opcije koje poseduje DesignBuilder omogućavaju i korisnicima sa manje iskustva da brzo modeliraju čak i kompleksne zgrade. Korišćenje svetski priznatog softvera EnergyPlus (e+) obezbeđuje veliku pouzdanost dobijenih rezultata uz pravilno korišćenje samog DesigBuildera.

DesignBuilder ima dobar odnos cena-kvalitet, što ga čini prihvatljivim i u slučaju simulacija malih projekata, bez rizika da će se prekoračiti budžet. Program sam sebe isplaćuje već pri prvom korišćenju.

Preporučuje se kao pouzdan programski paket u projektovanju od strane arhitekata, konsultanata u relevantnim inženjerskim oblastima, istraživača i studenata.

Neke od tipičnih primena su:

 • Proračun energetskih dobitaka i gubitaka zgrade.

 • Evaluacija različitih opcija fasade (omotača zgrade) u cilju optimizacije toplotnih gubitaka i cene i izgleda.

 • Vizualizacija zgrade i sunčevog osenčenja.

 • Simulacija prenošenja toplote u prirodno ventilisanim zgradama.

 • Modeliranje sistema za uštedu električne energije potrebne za osvetlenje u odnosu na dnevno osvetlenje.

 • Dimenzionisanje mašinskih instalacija za grejanje i hlađenje.

 • Olakšavanje komunikacije prilikom sastanaka projektnih timova u fazama projektovanja i rekonstrukcije.

 • Proracun emisije CO2

DesignBuilder je lak za korišćenje. Inovativne opcije koje poseduje DesignBuilder omogućavaju čak i korisnicima sa manje iskustva da brzo modeliraju kompleksne zgrade. Šabloni podataka koji se nalaze u sklopu programa omogućavaju lako unošenje standardnih projekata zgrade, konstrukcija, režima korišćenja, sistema za klimatizaciju, grejanje, provetravanje i hlađenje , kao i sistema za osvetljenje u projekat. Sve ovo omogućava da se izmene unose lako na nivou zgrade, bloka ili zone.

U svakoj fazi procesa projektovanja, mogu se dobiti precizni podaci o ponašanju okoline, kao i izvanredne renderovane slike/filmovi. Veoma je važno da DesignBuilder omogućava analiziranje potrebnih podataka onda kada je to najpovoljnije, na samom početku projektovanja, čime se dizajn i proračun mogu usmeriti na pravi način.

DesignBuilder ima konkurentnu cenu i – što je još važnije - dobar odnos cena-kvalitet, što ga preporučuje u fazama učenja i korišćenja. S obzirom da je DesignBuilder lako koristiti, bićete u mogućnosti da ponudite naprednu simulaciju čak i u okviru malih projekata, bez rizika da će se budžet prekoračiti.

Prilikom korišćenja na univerzitetima, intuitivno korisničko okruženje programa DesignBuilder, kao i pogodna standardna podešavanja omogućavaju studentima koncentrisanje na kurs, bez gubljenja vremena u suvišnim detaljima o podešavanjima programa.

Pomaže pri dizajniranju zgrada koje će biti u skladu sa čovekovom okolinom.

Početne lekcije

Filmovane lekcije DesignBuilder-a su brz i pogodan način da se upozna program. Mozete ih preuzeri sa www.designbuilder.co.uk/tutorials

Karakteristike

DesignBuilder koristi OpenGL program za modeliranje i omogućuje izradu modela zgrada pozicioniranjem, rastezanjem i sečenjem “blokova” u 3-D prostoru. Realni 3-D elementi obezbeđuju vizuelni prikaz stvarne debljine elementa i i površine i zapremine zona (soba).  Nema ograničenja na oblik površine – površine koje imaju više od 4 ćoška su podeljene na trouglove (na mestima gde je to neophodno) da bi se obezbedila kompatibilnost sa EnergyPlus simulatorom.

Šabloni koji se nalaze u sastavu programa omogućavaju korišćenje standardnih konstrukcija, režima korišćenja, HVAC (klimatizacija, grejanje i provetravanje) sistema i sistema za osvetljenje zgrada selektovanjem iz opadajuće liste. Možete da dodate i sopstvene šablone ako često radite na sličnim tipovima zgrada. Sa ovim, u kombinaciji sa data inheritance, lako se unose izmene na nivou zgrade, bloka ili zone. Isto tako, možete da kontrolišete nivo detalja u svakom modelu zgrade i time dozvolite efektivno korišćenje aparata u svakom koraku projektovanja ili tokom procesa razvijanja.

Prebacivanje između prikaza modela zgrade (Model Edit View) i Environmental performance data jednim klikom – ispisuje se podatak bez potrebe da se pokreće spoljni modul za unošenje podataka. Simulacije potrebne za generisanje ulaznih podataka se pokrecu automatski.

Kliknite ovde da biste videli spisak programskih opcija

Modeliranje arhitektonskih osobina sa DesignBuilder Version 1.0.2

Proteklih dosta smo slušali o karakteristikama i poboljšanjima koje bi korisnici voleli da vide u okviru DesignBuilder-a, i ono što iznova izlazi na površinu jeste potreba da se uključe arhitektonske karakteristike kao što su stubovi, balkoni, stepenista i module za osenčenje u vaše modele. Dakle, kao odgovor na ovaj zahtev proširili smo postojeći block mechanism da bi dopustili virtualno uključivanje bilo kakvog oblika objekta u vaš model. Komponentalni blokovi se prikazuju u renderovanom prikazu i mogu se osenčivati i reflektovati sunčevu radijaciju i svetlo u EnergyPlus simulacijama.

Balconies using construction blocks

Illustracija korišćenja komponentalnih blokova u DesignBuilder-u

Nove opcije

 • Detaljno KGH modeliranje
 • Mogućnost CFD simulacije
 • Napredne organizacije podataka i moula za izveštaje.
 • UK Part L2 Building Regulations compliance using SBEM or EnergyPlus as calculation method.
 • CIBSE compliant Heat Loss and Heat Gain design calculations (may be a separate module).
 • Improved reporting of building model data and simulation results.
 • Advanced data management capability to help you keep track of your model data.

Kompletna lista novih opcija http://www.designbuilder.co.uk/content/view/70/112/

Probno koriscenje

Možete da preuzmete i isprobate bez rizika potpuno funkcionalnu verziju DesignBuilder-a u trajanju od 30 dana.

Molimo pritisnite ovde i isprobajte DesignBuilder - vaš odgovor je veoma koristan.

Software Update

Ažuriranje softvera DesignBuilder-a je dostupno sa adrese www.designbuilder.co.uk/downloads

Primeri koriscenja u Srbiji

Posetite web site: http://www.dmijuca.in.rs/EEprojects/index.htm

Forum

Iskustva u koriscenju ovog softvera mozete razmeniti sa kolegama preko foruma na: http://www.designbuilder.co.uk/component/option,com_forum/Itemid,25/

Kupovina i tehnicka podrska

Prof dr Dubravka Mijuca je zastupnik i distributer softvera za Srbiju (International Sales), Crnu Goru, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i susedne Rumunija, Bugarska, Mađarska i Grčka, kao i Rusiju. Molimo posaljite zahtev za cenama i profakturom na adresu dmijuca@fgm.edu.rs.

Cene http://www.designbuilder.co.uk/downloadsv2/DesignBuilderPriceListv.2EURO.pdf

Tel. +381-64-15-12-780, e-mail: dmijuca@fgm.edu.rs

 

05-Nov-2009