Prof. dr Dubravka Mijuca

Energetska efikasnost u zgradarstvu / Energy efficiency in buildings (Bach.)

U cilju smanjenja potrošnje neobnovljivih izvora energije i smanjenja emisije štetnih gasova u atmosferu, u većini evropskih zemalja projektuju se i grade nova naselja sa prosečnom potrošnjom energije ispod 100 kWh/m2 god., a i rekonstrukcija postojećih objekata ima za cilj postizanje slične energetske efikasnosti. Prateći evropska dostignuća i standarde, krajnji cilj ovog predmeta je usvajanje znanja iz planiranja, projektovanja i izgradnje energetski efikasnih zgrada u Srbiji i regionu.

Energetski i ekološki održivo građevinarstvo podrazumeva:

  • smanjivanje gubitaka toplote iz zgrade poboljšanjem toplotne
  • izolacije spoljašnjih elemenata i povoljnim odnosom spoljašnje
  • površine i zapremine zgrade
  • povećanje toplotnih dobitaka u zgradi orijentacijom zgrade,
  • pravilnim korišćenjem sunčeve energije i zastora na prozorima
  • korišćenje obnovljivih izvora energije
  • povećanje energetsku efikasnost termoenergetskog sistema

Literatura

Ovde mozete da preuzmete udzbenik predmetnog profesora Uvod u Energetsku efikasnost u zgradarstvu

Termin predavanja

Predavanja za studente građevine održavaju se u zimskom semestru 2014. godine sredom od 9h do 10:45h. Vežbe od 11h do 11:45h.

Link ka naucnim projektima

Projekti ministarstva za nauku Republike Srbije predmetnog profesora

Link ka industrijskim projektima

Dubravka Mijuca. Energy efficiency optimisation analysis of residential house, 843m2, Senjak Belgrade(2010)

Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma decembar 2015 smer gradjevina

Rezultati prvog kolokvijuma gradjevina 2013

Rezultati popravnog kolokvijuma 2012

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma 2011