Prof. dr Dubravka Mijuca

Građevinska fizika / Building Physics (Bach.)

Sadržaj predmeta 1. Osnovi termomehanike i termomehanički proračuni u zgradarstvu:Fizičke veličine i definicije; Uslovi prenosa toplote i svojstva materijala;Metode proračuna koeficijenata prolaza toplote u zgradama; Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada;Laboratorijske metode ispitivanja prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama zgrada;Terenske metode merenja prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama zgrada;Merenje specifičnih toplotnih gubitaka zgrada ili delova zgrada;Vazdušna propustljivost stana; Proračun faktora prigušenja i proračun kašnjenja oscilacija temperature kroz spoljašnje građevinske pregrade zgrada u letnjem razdoblju;Određivanje koeficijenta provodljivosti toplote metodom grejne ploče; Građevinska stolarija – zahtevi u pogledu propustljivosti vazduha i vode;Sistemi termičke zaštite u zgradarstvu 2. Difuzija vodene pare kroz građevinske elemente. Prenos mase, fizičke veličine i definicije;Proračun difuzije vodene pare u zgradama;Sprečavanje i kontrola kondenzovanja vodene pare u zgradama;Kontrola vlage u zgradama i postupci isušivanja Merenje kapilarnog upijanja vode i utvrđivanje koeficijenta kapilarnog upijanja vode građevinskih materijala;Merenje difuzije vodene pare malim mernim posudama;Merenje difuzije vodene pare pomoću komora;Zaštita od vode i vlage 3. Građevinska akustika Dozvoljeni nivoi buke u životnoj sredini Merenje zvučne izolacije građevinskih elemenata i u zgradama Mere zaštite od buke 4. Dnevno i veštačko osvetljenje u zgradama Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad Laboratorijske vežbe i auditorne vežbe.

Ishod predmeta je sticanje znanja i razumevanja osnovnih elemenata građevinske fizike. Sposobnost za logičko rasuđivanje o fizičkim zakonima prenosa toplote, vlage i zvuka kroz građevinske konstrukcije i problematike osvetljenja. Sposobnost za realizaciju praktičnih veština proračuna pojedinačnih i spregnutih fizičkih problema.

Plan i program predmeta

Ovde

Literatura

OInternet lokaciju pripremnog materijala za ispit mozete da dobijete na upit preko email-a dmijuca@gmail.com, ili za vreme nastave.

Termin predavanja

Predavanja za studente građevine i arhitetkture predviđena su za letnji semestar 2014/15 godine

Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma april 2012

Rezultati kolokvijuma maj 2011